6 วิธีในการรับมืออัคคีภัยในสถานพยาบาล​

Travel The Most Beautiful Places In The World

อันตรายจากไฟไหม้อาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บ และเสียชีวิต สถานพยาบาลและโรงพยาบาลต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย เนื่องจากไฟไหม้อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตและส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในสถานที่ได้มากหากคุณกำลังมองหาคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือการติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานพยาบาล นี่คือ 6 ข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับงานระบบดับเพลิง

ระวังไฟไหม้ในห้องครัว
 61% ของอันตรายจากไฟไหม้ในสถานพยาบาลเริ่มต้นจากห้องครัว คุณสามารถป้องกันได้โดย:
- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งต้องครอบคลุมถึงการจัดการเเละ  ดูเเล  อุปกรณ์ครัวอย่างปลอดภัย
- ดูแลรักษาพื้นที่ทั้งหมดอย่างถูกต้องและปราศจากสิ่งที่ติดไฟได้
- จัดเก็บของเหลว น้ำมัน หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ติดไฟได้ง่ายให้ห่างจากอุปกรณ์ทำอาหาร
- เก็บถังดับเพลิงแบบพกพาไว้ใกล้ ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ตรวจสอบสายไฟและเต้าเสียบ
ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายไฟและเต้าเสียบควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจสอบพบสายไฟที่มีรอยฉีกขาด เป็นรู หรือหักงอให้เปลี่ยนสายไฟใหม่ทันที เก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟ หรือหลีกเลี่ยงการติดตั้งสายไฟในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายต่อสายไฟได้ง่าย หรือยากต่อการตรวจสอบ เช่น ด้านในของผนัง เป็นต้น

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลไม่ใช่ความคิดที่ดี เนื่องจากอยู่ใกล้กับเครื่องผลิตออกซิเจน บุหรี่ที่มีเปลวไฟจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย เพราะเมื่อวัสดุไวไฟที่ม

08-fwsdoubleplus_com-HWY

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ